| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака

Пријава брака

Држављани Републике Србије који закључе брак у иностранству, дужни су да без одлагања изврше пријаву ради уписа у матичну књигу венчаних која се води у Републици Србији.

Пријава се подноси Генералном конзулату Републике Србије у Цириху уколико боравите на нашем конзуларном подручју.

Генерални конзулат ће пријаву брака, одмах по пријему, проследити месно надлежном матичару у Републици Србији.

Документација неопходна за пријаву брака:
1. формулар за пријаву брака (добија се у конзулату);
2. оригинал извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу (не старији од шест месеци) који се добија у матичном уреду у коме је брак закључен (Zivilstandsamt). На немачком се овај образац зове Auszug aus dem Eheregister;
3. превод извода из матичне књиге венчаних код овлашћеног судског тумача за српски језик на ћирилици (списак преводилаца се може пронаћи на нашем сајту);
4. уверење о држављанству Републике Србије барем једног супружника, оригинал, не старији од годину дана;
5. пасош оба супружника (чак и ако је други странац).

  уколико не поседујете уверење о држављанству Републике Србије, приликом подношења захтева потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем.


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци