| |     ћирилица | english  
Naslovna
Potvrde-uverenja

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.161 Zakona o opštem upravnom postupku, diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu (sertifikat, potvrdu) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Takva uverenja, odnosno druge isprave imaju snagu javne isprave. Uverenje se izdaje po pravilu istog dana kada je stranka usmeno zatražila izdavanje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drugačije predviđeno.

 

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS ne vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.162 Zakona o opštem upravnom postupku, DKP RS izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu, o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, ako je to zakonom ili drugim propisom određeno. U tom slučaju, činjenice se utvrđuju dokazima, a kao dokaz se mogu upotrebiti sva sredstava podesna za utvrđivanje stanja stvari i koja odgovaraju pojedinačnom slučaju kao što su: isprave, iskazi svedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja veštaka, uviđaj. Ispravu na osnovu koje se utvrđuju činjenice dostavlja stranka, a može je pribaviti i diplomatsko-konzularno predstavništvo službenim putem.

Stranka je dužna da ispravu podnese u originalu. Uverenje odnosno druga isprava izdata na ovaj način ne obavezuje organ kome je podneta kao dokaz.

Uverenje, odnosno drugu ispravu stranci izdaje, odnosno rešenje o odbijanju zahteva donosi diplomatsko-konzularno predstavništvo i stranci dostavlja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga
URAĐENE biometrijske putne isprave
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci