| |     ћирилица | english  
Naslovna
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji

Jedna od potvrda koja se izdaju na osnovu člana 162. Zakona o opštem upravnom postupku (odnosi se na činjenice o kojima DKP ne vodi službenu evidenciju) je uverenje o regulisanom socijalnom/penzijskom ili zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj, a koristi se u postupku oslobađanja od ove obaveze u R. Srbiji.

U slučajevima kada DKP izdaje potvrdu o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, tada dokaze o tim činjenicama obezbeđuje podnosilac zahteva.

Uz zahtev je potrebno priložiti:

1. važeći biometrijski pasoš ili ličnu kartu R. Srbije;
2. ukoliko se zahtev odnosi na zdravstveno osiguranje - potvrdu o plaćenom zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj, izdatu od strane švajcarskog organa i to:
- original potvrdu osiguravajuće kuće (Krankenkasse) sa tačno navedenim datumom početka osiguranja i datumom do kog osiguranje važi (ili sa formulacijom "i dalje").
ili
- original polise osiguranja, ukoliko se iz nje može zaključiti datum početka i prestanka osiguranja. Npr. "važi od 01.01.2011. do 31.12.2011.".

3. ukoliko se zahtev odnosi na socijalno/penzijsko osiguranje - izvod iz AHV (Auszug aus dem Individuellen Konto / Kontoauszug) za period za koji se traži potvrda, a služi za oslobađanje od obaveze plaćanja socijalnog osiguranja u R. Srbiji. Izvod iz AHV treba da sadrži sve godine u kojima je uplaćivano socijalno osiguranje. Takođe, neophodno je da postoji kontinuitet u uplatama, t.j. da je osiguranik bio zdravstveno osiguran 12 meseci u godini za koju se traži potvrda. Ako je osiguranik, na primer, bio sezonski radnik, i osiguran samo određeni broj dana u godini, potvrda ne može da se izda za tu godinu.

Više informacija o pribavljanju AHV izvoda, možete pronaći ovde: https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug

Napomena: potvrde o boravku koje izdaju opštine ili službe za evidenciju građana (Gemeinde, Einwohneramt), nisu dokaz o gore navedenim činjenicama i u tom smislu nisu relevantne za izdavanje uverenja.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga
URAĐENE biometrijske putne isprave
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci