| |     latinica | english  
Насловна
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе

          

Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих

Преглед неуручених ПИ на дан 08.11.2019.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство
особе на чије име гласи пасош, потребно је донети потврду о предатом захтеву и
стари пасош. Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити при-
сутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које
је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне
исправе. Приликом преузимања биометријске путне исправе за малолетно лице,
обавезно је присуство бар једног родитеља кји је био присутан у тренутку подно-
шења захтева и потписао захтев.


На основу члана 4. и 8. Закона о заштити података о личности
("Службени гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009), обавештавамо
држављане Републике Србије да ће од 26. марта 2012., податке
о путним исправама (пасошима) спремним за преузимање у
Генералном конзулату у Цириху моћи да пронађу као и до сада
на сајту конзулата, али САМО под бројем под којим је поднет
захтев за издавање путне исправе.

Молимо грађане да ОБАВЕЗНО сачувају ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗХАТЕВУ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ коју добију у Конзулату, јер се на њој налази
БРОЈ подкојим ће на сајту Конзулата пронаћи податак да ли је њихова путна
исправа спремна за преузимање.

Захтев броj

763 15599 23894 35789 38165 38812 39247 39502 39635
891 15775 24358 35933 38166 38818 39261 39503 39638
2483 15776 25288 35955 38186 38820 39275 39514 39639
2754 15777 25345 36130 38193 38824 39291 39515 39640
3135 16037 25363 36153 38197 38838 39292 39517 39641
3417 16839 25554 36238 38225 38860 39298 39519 39643
3580 17258 26603 36239 38226 38867 39305 39520 39644
3581 17259 27552 36276 38227 38870 39311 39521 39645
3582 17261 27502 36284 38267 38896 39313 39522 39646
4235 14424 28273 36333 38287 38903 39322 39523 39647
4775 17460 28322 36356 38288 38905 39328 39525 39649
4987 17533 29714 36410 38295 38909 39329 39527 39654
7600 17549 29968 36483 38300 38928 39358 39528 39657
7601 17722 30374 36521 38313 38929 39359 39532 39660
8284 17725 30520 36549 38315 38934 39367 39534 39662
8456 17815 30547 36653 38332 38955 39368 39537 39663
8610 17841 30793 36799 38333 38966 39379 39539 39664
8910 18187 31048 36820 38354 39013 39380 39541 39666
9474 18716 31049 36909 38366 39020 39381 39544 39667
9480 18949 31298 36945 38369 39021 39382 39548 39668
9798 19091 31683 37102 38370 39032 39386 39549 39672
9824 19112 31685 37103 38433 39033 39391 39551 39673
10138 19208 31763 37127 38464 39059 39397 39558 39678
10140 19447 31787 37233 38481 39069 39400 39560 39679
10966 19494 32203 37376 38482 39082 39401 39563 39680
11243 19676 32354 37377 38492 39086 39402 39567 39681
11408 19854 32355 37532 38495 39087 39404 39569 39682
11419 19861 32448 37564 38499 39091 39407 39575 39696
11548 19895 32932 37807 38522 39094 39409 39581 39697
11997 20156 32938 37808 38532 39097 39411 39588 39698
12148 20319 32944 37828 38561 39100 39413 39589 39701
12643 20645 32987 37867 38562 39125 39428 39590 39702
13308 20653 33016 37895 38599 39128 39438 39591 39705
13746 20806 33033 37896 38604 39131 39439 39598 39706
13797 20823 33163 37898 38608 39136 39445 39602 39708
13932 20908 33468 37911 38624 39137 39446 39607 39709
14174 20964 33512 37912 38650 39140 39450 39608 39710
14245 21052 33646 37913 38652 39145 39455 39609 39711
14381 21521 33667 37941 38673 39153 39463 39610 39713
14405 21957 33916 37967 38676 39156 39464 39616 39715
14443 21974 33919 37968 38693 39159 39465 39617 39716
14444 22003 34622 38011 38694 39161 39468 39618 39717
14500 22272 34624 38005 38697 39163 39472 39619 39718
14599 22293 34695 38016 38699 39172 39475 39622 39719
14922 22349 34760 38035 38706 39190 39477 39623 39720
14923 22494 35176 38083 38709 39193 39478 39624 39721
15088 22733 35576 38109 38718 39210 39488 39625 39722
15189 23096 35613 38140 38743 39218 39493 39627 39723
15190 23357 35616 38141 38791 39227 39494 39631 39724
15353 23669 35712 38151 38799 39232 39499 39634 39728
       
39729 39803 39868 39970    
39730 39804 39869 39971    
39731 39805 39870 39972    
39736 39807 39872 39973    
39737 39808 39873 39974    
39741 39809 39877 39985    
39743 39810 39880 39986    
39744 39811 39884 39991    
39745 39813 39887 39992    
39746 39814 39888 39996    
39748 39815 39889 40008    
39750 39816 39890 40014    
39755 39818 39893 40015    
39756 39821 39895 40024    
39757 39824 39896 40029    
39758 39825 39897 40030    
39759 39826 39900     
39760 39827 39902     
39766 39829 39903     
39767 39830 39904     
39768 39831 39906     
39769 39832 39908     
39770 39834 39909     
39771 39836 39910     
39772 39837 39911     
39773 39838 39913     
39774 39839 39917     
39776 39840 39919     
39778 39841 39920     
39779 39843 39921     
39781 39844 39922     
39782 39845 39930     
39783 39847 39932     
39785 39848 39933     
39786 39849 39937     
39787 39850 39939     
39789 39851 39940     
39790 39852 39941     
39791 39854 39943     
39792 39855 39944     
39793 39856 39948     
39794 39857 39949     
39795 39858 39953     
39796 39859 39954     
39797 39860 39956     
39798 39862 39957     
39799 39864 39961     
39800 39865 39965     
39801 39866 39967     
39802 39867 39969     
       Конзуларне услуге
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци