| |     latinica | english  
Насловна
Издавање спроводнице

Спроводница је документ који служи за пренос посмртних остатака преко границе. Превоз се обавља на исти начин, без обзира да ли је у питању урна или ковчег - у пратњи агенције регистроване за погребне услуге.

Захтев за издавање спроводнице, ради сахране посмртних остатака у Р. Србији или транзит кроз Р. Србију, се подноси у Амбасади, односно Генералном конзулату Републике Србије на подручју последњег пребивалишта преминулог лица.

За издавање спроводнице потребно је приложити следећа документа у оригиналу:

  1. пасош преминуле особе;
  2. попуњен образац захтева (добија се у конзулату) родбине или погребног предузећа овлашћеног за транспорт посмртних остатака у коме се, поред осталог, наводи где ће се обавити сахрана и којим путем ће бити извршен транспорт;
  3. извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу ("Auszug aus dem Todesregister", Formular C);
  4. извештај лекара о узроку смрти ("Sterbesurkunde");
  5. спроводницу, односно дозволу за пренос тела у иностранство, издату од стране надлежног органа Швајцарске ("Leichenpass");
  6. потврду о обезбеђеном гробном месту у Републици Србији уколико се ради о страном држављанину.

Уколико је лице преминуло од куге или великих богиња, спроводница се издаје по прибављеној сагласности Министарства здравља Републике Србије. Сагласност прибавља дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.

Уколико ће лице бити сахрањено у некој трећој земљи, али се транспорт посмртних остатака обавља преко територије Р. Србије, потребно је прибавити транзитну спроводницу Републике Србије. За издавање транзитне спроводнице потребна су сва горе наведена документа, као и спроводница државе у којој ће лице бити сахрањено.

За пренос урне у Р. Србију је потребна и потврда да је извршена кремација.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци