| |     latinica | english  
Насловна
Пријава брака

Пријава брака

Држављани Републике Србије који закључе брак у иностранству, дужни су да без одлагања изврше пријаву ради уписа у матичну књигу венчаних која се води у Републици Србији.

Пријава се подноси Генералном конзулату Републике Србије у Цириху уколико боравите на нашем конзуларном подручју.

Генерални конзулат ће пријаву брака, одмах по пријему, проследити месно надлежном матичару у Републици Србији.

Документација неопходна за пријаву брака:
1. формулар за пријаву брака (добија се у конзулату);
2. оригинал извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу (не старији од шест месеци) који се добија у матичном уреду у коме је брак закључен (Zivilstandsamt). На немачком се овај образац зове Auszug aus dem Eheregister;
3. превод извода из матичне књиге венчаних код овлашћеног судског тумача за српски језик на ћирилици (списак преводилаца се може пронаћи на нашем сајту);
4. пасош оба супружника (чак и ако је други странац).

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци