| |     latinica | english  
Насловна
Развод брака

Развод брака

Брак се разводи пред судом.

Уколико је брак разведен пред швајцарским судом, држављанин Републике Србије мора покренути процес признавања иностране судске пресуде пред надлежним судом у Републици Србији. Ово се може извршити лично или преко овлашћеног лица. Неопходна документација уз захтев је и оригинал пресуда о разводу брака (Urteil) оверена печатом Apostille. И пресуда и печат Apostille морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Тек када суд у Републици Србији пресудом потврди инострану одлуку, развод брака ће се уписати у матичне књиге које се воде у Републици Србији. Нашим држављанима који при том мењају презиме (нпр. враћају девојачко презиме), биће остављен рок од 60 дана да покрену поступак за промену личног имена пред надлежним органом (матичном службом). Као прилог, у овом скраћеном поступку, даје се извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о држављанству и лична карта.

Уколико рок од 60 дана прође, а лице не изврши промену презимена, промена је могућа кроз управни поступак, при чему ће поред горе наведених докумената бити неопходно приложити и уверење да подносилац захтева није под истрагом, пресуду о разводу брака, уверење о плаћеном порезу.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци