| |     latinica | english  
Насловна
Путни лист

Путни лист

Путни лист је путна исправа коју издају дипломатско-конзуларна представништва у случају губитка пасоша, а служи за повратак у Р. Србију.

Са путним листом могуће је путовати једном, у једном правцу.

По повратку у Републику Србију, потребно је да се поднесе захтев за добијање новог пасоша.

Документација потребна за идавање путног листа за пунолетна лица:
1. документ којим се доказује држављанство Републике Србије – уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од годину дана) или биометријска лична карта Републике Србије;
2. документ којим се доказује идентитет – лична карта Републике Србије;
3. потврда полиције да је пријављен губитак пасоша (Verlustanzeige);
4. изјава о околностима под којима је пасош изгубљен (добија се у конзулату);
5. попуњен образас захтева за издавање путног листа (добија се у конзулату);
6. две фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм.

Приликом подношења захтева за путни лист за малолетно лице обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Републике Србије. Уколико је један од родитеља странац, неопходно је да понесе личну карту или пасош земље чији је држављанин.

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци