| |     latinica | english  
Насловна
Издавање пасоша

Издавање пасоша

Обавештавамо да је за подношење захтева за израду биометријског пасоша у Генералном конзуларном Р. Србије у Цириху неопходно претходно заказивање термина.

Заказивање се врши онлине на сајту Генералног конзулата Републике Србије у Цириху - http://www.zurich.mfa.gov.rs/cir/index.php.

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу као доказ идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат. Молимо да пасош за време боравка у иностранству чувате.

У случају губитка или оштећења, обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Савет је да пре поласка у иностранство направите копију свог биометријског пасоша, како бисте у случају губитка располагали неопходним подацима за добијање новог пасоша, пријаве губитка пасоша код полиције или за добијање путног листа.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство родитеља за малолетно дете.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:
1. документ за идентификацију: ранији биометријски пасош, плави пасош или лична карта;
2. швајцарска дозвола боравка (ако је на продужењу, онда потврда надлежног швајцарског органа да је поступак продужења у току). Двојни држављани могу ставити на увид ИД-карту или швајцарски пасош.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија сопствени пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Наведено важи и у случају кад је други родитељ страни држављанин.

Уколико се подноси захтев за пасош за дете разведених родитеља, при чему је присутан само један од родитеља који је старатељ детета, неопходно је приложити решење о разводу брака у коме јасно стоји да је подносилац захтева за пасош старатељ детета. Tакође је неоопходно да овај део текста у судском решењу буде преведен на српски језик код овлашћеног судског тумача.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана, који је прописан чланом 34. став 2. Закона о путним исправама.

Захтев за издавање пасоша може се поднети најраније седам месеци пре истека рока важења већ издатог пасоша.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош. Потребно је понети потврду о предатом захтеву и стари пасош.

Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Обавезно је присуство барем једног родитеља који је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

Молимо да сачувате потврду о поднетом захтеву, јер се на њој налази број под којим ћете на сајту конзулата моћи да пронађете податак да ли је ваша путна исправа спремна за преузимање.

Напомена: Држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших СФРЈ република, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених Републике Србије, јер неће моћи да прибаве нове путне исправе уколико не буду имали изводе из матичне књиге рођених Републике Србије.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за:
• новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина);
• лица која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док промена презимена није евидентирана и у матичним књигама у Србији.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Губитак путне исправе

Уколико сте изгубили путну исправу, пријавите њен нестанак полицији у земљи у којој се губитак деси и затражите потврду о пријави нестанка. Са том потврдом се обратите најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, које ће вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Републику Србију.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци