| |     latinica | english  
Насловна
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих

Преглед неуручених ПИ на дан 05.04.2024.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош, потребно је донети потврду о предатом захтеву и стари пасош. Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Приликом преузимања биометријске путне исправе за малолетно лице, обавезно је присуство бар једног родитеља кoји је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

На основу члана 4. и 8. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009), обавештавамо држављане Републике Србије да ће од 26. марта 2012., податке о путним исправама (пасошима) спремним за преузимање у Генералном конзулату у Цириху моћи да пронађу као и до сада на сајту конзулата, али САМО под бројем под којим је поднет захтев за издавање путне исправе.


Молимо грађане да ОБАВЕЗНО сачувају ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ коју добију у Конзулату, јер се на њој налази БРОЈ под којим ће на сајту Конзулата пронаћи податак да ли је њихова путна исправа спремна за преузимање.

Захтев броj

12643 42009 52951 57291 58214 58465 58589
18716 42017 53048 57302 58236 58466 58590
20645 42279 53200 57344 58244 58471 58591
21052 42443 53276 57378 58257 58473 58592
21521 42968 53386 57451 58285 58474 58594
21974 43299 53441 57467 58286 58475 58595
22003 43809 53462 57548 58297 58476 58596
22293 44260 53464 57685 58299 58482 58597
22349 44496 53531 57752 58305 58483 58601
22494 44606 53687 57752 58217 58489 58603
22733 45168 53804 57759 58218 58491 58605
23357 45697 53844 57763 58323 58495 58606
23669 45778 54027 57808 58331 58496 58607
23894 45834 54067 57811 58332 58497 58610
24358 46519 54260 57871 58341 58499 58611
25288 47343 54575 57881 58342 58502 58613
25363 47752 54579 57883 58343 58505 58614
25554 47979 54736 57884 58356 58507 58615
28273 48940 54754 57907 58369 58509 58620
28322 48960 54779 57914 58374 58510 58622
29714 49084 55165 57923 58375 58511 58627
29968 49277 55519 57924 58376 58512 58628
30374 49304 55590 57936 58378 58516 58630
30520 49321 55616 57982 58388 58517 58631
31048 49331 55920 58004 58390 58518 58632
31049 49361 56215 58011 58394 58522 58633
31763 49418 56243 58067 58410 58523 58636
32203 49458 56414 58088 58411 58534 58644
32938 49600 56566 58103 58412 58535 58649
32943 49874 56571 58128 58430 58538 58651
32987 50450 56574 58145 58431 58539 58652
33096 50540 56584 58151 58434 58540 58653
33163 50880 56830 58173 58443 58542 58658
36820 52023 57102 58176 58444 58547 58664
37102 52277 57112 58183 58451 58551 58665
37103 52527 57204 58184 58455 58552 58674
37564 52576 57215 58186 58457 58554 58675
38300 56414 57222 58188 58458 58556 58676
38332 52581 57229 58203 58459 58564 58681
39527 52741 57233 58204 58460 58572 58682
39605 52855 57234 58210 58463 58574 58686
40128 52903 57267 58212 58464 58581 58687
     
58688 58801 58870 58937 59008 
58692 58802 58871 58938 59012 
58693 58806 58872 58939 59015 
58696 58807 58873 58940 59017 
58700 58808 58874 58941 59018 
58704 58809 58875 58942 59019 
58705 58810 58876 58943 59023 
58711 58813 58877 58945 59026 
58714 58814 58878 58946 59027 
58718 58815 58880 58947  
58725 58816 58881 58948  
58727 58818 58882 58949  
58729 58819 58883 58950  
58730 58820 58884 58951  
58736 58821 58885 58955  
58738 58822 58886 58956  
58741 58823 58887 58958  
58742 58824 58888 58959  
58743 58825 58889 58960  
58744 58826 58892 58961  
58746 58828 58894 58963  
58748 58830 58898 58964  
58752 58831 58899 58965  
58761 58833 58900 58966  
58762 58834 58901 58967  
58763 58835 58902 58968  
58764 58836 58903 58969  
58766 58837 58904 58971  
58767 58841 58905 58972  
58768 58842 58907 58973  
58769 58843 58908 58974  
58771 58845 58909 58975  
58774 58847 58911 58976  
58775 58848 58913 58977  
58776 58850 58918 58978  
58777 58851 58919 58979  
58778 58852 58920 58982  
58779 58853 58921 58983  
58781 58855 58922 58984  
58784 58856 58923 58985  
58785 58857 58924 58987  
58786 58861 58925 58988  
58788 58862 58926 58994  
58789 58863 58928 58999  
58793 58864 58929 59000  
58794 58865 58930 59001  
58795 58866 58931 59002  
58796 58867 58932 59003  
58798 58868 58933 59006  
58800 58869 58934 59007  

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци