| |     latinica | english  
Насловна
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих

Преглед неуручених ПИ на дан 26.09.2023.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош, потребно је донети потврду о предатом захтеву и стари пасош. Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Приликом преузимања биометријске путне исправе за малолетно лице, обавезно је присуство бар једног родитеља кoји је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

На основу члана 4. и 8. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009), обавештавамо држављане Републике Србије да ће од 26. марта 2012., податке о путним исправама (пасошима) спремним за преузимање у Генералном конзулату у Цириху моћи да пронађу као и до сада на сајту конзулата, али САМО под бројем под којим је поднет захтев за издавање путне исправе.


Молимо грађане да ОБАВЕЗНО сачувају ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ коју добију у Конзулату, јер се на њој налази БРОЈ под којим ће на сајту Конзулата пронаћи податак да ли је њихова путна исправа спремна за преузимање.

Захтев броj

12643 42009 52581 56450 57233 57457 57573 57638
18716 42017 52741 56453 57234 57458 57574 57639
20645 42279 52855 56454 57239 57460 57576 57641
21052 42443 52903 56456 57258 57462 57578 57643
21521 42968 52951 56566 57261 57467 57579 57644
21974 43299 53048 56571 57265 57468 57580 57645
22003 43809 53200 56574 57267 57469 57581 57646
22293 44260 53276 56583 57291 57470 57582 57648
22349 44496 53386 56689 57294 57472 57586 57649
22494 44606 53441 56690 57295 57476 57587 57650
22733 45168 53462 56768 57298 57479 57588 57651
23357 45697 53464 56769 57302 57482 57590 57654
23669 45778 53531 56801 57305 57483 57592 57655
23894 45834 53687 56815 57311 57492 57593 57657
24358 46519 53804 56817 57320 57493 57594 57659
25288 46862 53844 56830 57322 57495 57595 57660
25363 46979 54027 56840 57335 57499 57597 57666
25554 47343 54067 56841 57336 57511 57598 57667
28273 47752 54260 56845 57339 57513 57599 57669
28322 47979 54376 56863 57346 57517 57600 57670
29714 48940 54482 56872 57351 57520 57601 57671
29968 48960 54575 56908 57353 57521 57602 57673
30374 49084 54579 56929 57358 57526 57603 57674
30520 49277 54736 56932 57359 57527 57604 57680
31048 49304 54754 56993 57361 57529 57606 57681
31049 49321 54779 56998 57367 57532 57607 57682
31763 49331 55054 57012 57368 57533 57609 57686
32203 49361 55165 57013 57373 57534 57610 57688
32938 49418 55519 57053 57378 57535 57611 57689
32943 49458 55547 57076 57380 57536 57612 57692
32987 49491 55590 57078 57400 57539 57613 57697
33096 49600 55604 57090 57403 57541 57614 57699
33163 49874 55616 57092 57412 57543 57616 57700
33667 50450 55825 57157 57414 57544 57619 57701
34760 50540 55920 57162 57416 57550 57620 57702
35789 50880 55981 57167 57419 57551 57622
36410 51076 55982 57182 57420 57554 57623
36653 51090 56092 57190 57421 57558 57624
36820 51413 56137 57192 57422 57559 57625
37102 51540 56138 57212 57423 57562 57626
37103 51600 56191 57215 57424 57566 57627
37564 52023 56215 57216 57426 57567 57628
38300 52029 56232 57221 57428 57568 57629
38332 52277 56243 57222 57439 57569 57631
39527 52527 56281 57226 57440 57570 57632
39605 52576 56338 57228 57443 57571 57633
40128 56414 56425 57229 57451 57572 57637

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци