| |     latinica | english  
Насловна
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих

Преглед неуручених ПИ на дан 01.02.2023.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош, потребно је донети потврду о предатом захтеву и стари пасош. Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Приликом преузимања биометријске путне исправе за малолетно лице, обавезно је присуство бар једног родитеља кји је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

На основу члана 4. и 8. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009), обавештавамо држављане Републике Србије да ће од 26. марта 2012., податке о путним исправама (пасошима) спремним за преузимање у Генералном конзулату у Цириху моћи да пронађу као и до сада на сајту конзулата, али САМО под бројем под којим је поднет захтев за издавање путне исправе.


Молимо грађане да ОБАВЕЗНО сачувају ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ коју добију у Конзулату, јер се на њој налази БРОЈ подкојим ће на сајту Конзулата пронаћи податак да ли је њихова путна исправа спремна за преузимање.

Захтев броj

12643 40128 50450 53941 55165 55571 55747 55853 55933
18716 41805 50540 53942 55170 55590 55748 55854 55934
20645 42009 50567 53944 55172 55593 55750 55855 55936
21052 42017 50650 53981 55199 55604 55755 55857 55937
21521 42279 50880 54026 55201 55605 55757 55859 55938
21974 42443 51076 54027 55209 55608 55758 55860 55939
22003 42968 51090 54067 55220 55616 55761 55862 55942
22293 43116 51413 54171 55221 55619 55762 55863 55943
22349 43299 51468 54211 55230 55620 55763 55866 55944
22494 43809 51540 54260 55231 55623 55765 55867 55945
22733 44260 51600 54324 55232 55627 55770 55868 55947
23357 44496 51754 54376 55239 55628 55771 55869 55948
23669 44496 51800 54459 55249 55632 55775 55871 55949
23894 44606 52023 54470 55272 55633 55779 55874 55950
24358 45168 52029 54475 55274 55653 55780 55880 55952
25288 45697 52071 54482 55278 55654 55784 55881 55955
25363 45778 52112 54542 55282 55658 55786 55882 55964
25554 45834 52215 54558 55299 55661 55787 55885 55965
28273 46249 52277 54575 55305 55665 55788 55887 55966
28322 46310 52350 54579 55307 55672 55789 55888 55967
29714 46519 52527 54609 55333 55679 55791 55889 55969
29968 46682 52576 54613 55334 55680 55800 55891 55972
30374 46685 52581 54619 55346 55681 55805 55895 55973
30520 46979 52741 54673 55351 55682 55812 55899 55974
31048 47146 52750 54711 55356 55688 55813 55901 55976
31049 47343 52753 54713 55378 55693 55814 55902 55979
31763 47752 52855 54732 55383 55694 55816 55903 55980
32203 47979 52903 54734 55384 55695 55818 55905 55981
32938 48630 52951 54736 55395 55696 55819 55906 55982
32943 48940 52954 54745 55399 55703 55820 55907 55983
32987 48960 53004 54748 55402 55705 55821 55908 55984
33096 49084 53048 54754 55429 55706 55823 55909 55986
33163 49124 53085 54757 55435 55710 55824 55910 55991
33238 49277 53200 54779 55436 55711 55825 55911 55992
33468 49304 53276 54830 55437 55716 55826 55912 55993
33646 49321 53386 54834 55439 55717 55828 55913 55994
33667 49331 53441 54933 55444 55720 55830 55914 55995
34760 49361 53462 54955 55470 55721 55831 55915 55996
35789 49418 53464 54983 55474 55722 55832 55916 55997
36410 49458 53465 54993 55505 55723 55833 55917 55999
36549 49482 53531 55007 55512 55726 55834 55918 56002
36653 49484 53687 55054 55516 55727 55835 55920 56003
36820 49491 53705 55061 55519 55728 55836 55921 56005
37102 49600 53804 55080 55521 55729 55839 55922 56006
37103 49732 53844 55130 55527 55730 55841 55923 56009
37564 49874 53846 55131 55530 55732 55847 55924 56011
38300 49949 53855 55132 55531 55733 55848 55925 56012
38332 50163 53890 55138 55547 55734 55850 55926 56014
39527 50227 53932 55139 55551 55744 55851 55929 56015
39605 50231 53940 55150 55559 55746 55852 55931 56017
       
56019       
56020       
56021       
56022       
56024       
56027       
56029       
56031       
56032       
56036       
56039       
56041       
56044       
56045       
56046       
56047       
56049       
56050       
56051       
56053       
56054       
56055       
56058       
56059       
56060       
56066       
56072       
56080       
56081       
56082       
56083       
56087       
56089       
56091       


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци