| |     latinica | english  
Насловна
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих

Преглед неуручених ПИ на дан 30.09.2022.

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош, потребно је донети потврду о предатом захтеву и стари пасош. Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Приликом преузимања биометријске путне исправе за малолетно лице, обавезно је присуство бар једног родитеља кји је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

На основу члана 4. и 8. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009), обавештавамо држављане Републике Србије да ће од 26. марта 2012., податке о путним исправама (пасошима) спремним за преузимање у Генералном конзулату у Цириху моћи да пронађу као и до сада на сајту конзулата, али САМО под бројем под којим је поднет захтев за издавање путне исправе.


Молимо грађане да ОБАВЕЗНО сачувају ПОТВРДУ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ коју добију у Конзулату, јер се на њој налази БРОЈ подкојим ће на сајту Конзулата пронаћи податак да ли је њихова путна исправа спремна за преузимање.

Захтев броj

12643 37564 49482 52527 54027 54513 54724 54852 55010
15189 38300 49484 52576 54032 54521 54726 54853 55011
17841 38332 49491 52581 54034 54525 54727 54879 55012
18716 39527 49600 52741 54035 54535 54729 54887 55013
20645 39605 49601 52750 54036 54537 54732 54888 55014
20653 40128 49690 52753 54045 54540 54733 54889 55021
20908 41805 49693 52837 54046 54542 54734 54898 55025
20964 42009 49732 52855 54067 54558 54736 54900 55027
21052 42017 49874 52903 54123 54563 54737 54901 55031
21521 42279 49949 52951 54160 54566 54743 54902 55032
21974 42443 49959 52954 54161 54570 54745 54903 55033
22003 42968 50163 52976 54171 54573 54746 54906 55035
22293 43116 50227 53004 54189 54575 54747 54912 55036
22349 43299 50231 53031 54191 54579 54748 54913 55037
22494 43809 50450 53048 54192 54603 54749 54915 55038
22733 44260 50540 53069 54193 54604 54754 54917 55041
23357 44496 50567 53085 54204 54609 54757 54919 55042
23669 44496 50650 53140 54211 54610 54759 54920 55044
23894 44606 50880 53200 54212 54613 54761 54924 55045
24358 45168 50969 53276 54255 54615 54762 54925 55051
25288 45192 51076 53346 54260 54619 54775 54926 55053
25363 45524 51090 53386 54264 54625 54776 54927 55054
25554 45697 51224 53402 54284 54626 54778 54933 55055
28273 45778 51413 53441 54297 54628 54779 54935 55056
28322 45834 51468 53462 54299 54642 54782 54938 55059
29714 46249 51530 53464 54300 54645 54783 54941 55061
29968 46310 51540 53465 54306 54646 54784 54945 55062
30374 46519 51600 53531 54324 54652 54786 54946 55063
30520 46682 51612 53687 54346 54653 54790 54950 55067
31048 46685 51754 53705 54350 54659 54794 54955 55073
31049 46979 51798 53748 54373 54660 54799 54958 55075
31763 47146 51800 53768 54376 54660 54804 54960 55077
32203 47343 51912 53804 54392 54660 54805 54966 55078
32938 47752 51968 53841 54424 54668 54806 54968 55080
32943 47979 52001 53842 54428 54669 54809 54976 55084
32987 48630 52023 53846 54429 54673 54814 54978 55085
33096 48758 52029 53855 54430 54679 54817 54979 55087
33163 48939 52071 53862 54439 54680 54818 54984 55088
33238 48940 52112 53875 54459 54691 54819 54985 55092
33468 48960 52139 53890 54470 54692 54827 54986 55092
33646 49084 52203 53922 54472 54695 54828 54988 55095
33667 49124 52209 53932 54474 54696 54830 54992 55096
34760 49244 52215 53940 54475 54697 54832 54995 55099
35789 49277 52228 53941 54476 54698 54836 54996 55102
36410 49304 52231 53942 54482 54703 54837 55000 55103
36549 49321 52277 53944 54488 54711 54838 55002 55105
36653 49331 52346 53981 54491 54713 54840 55003 55106
36820 49361 52422 54005 54492 54717 54843 55004 55107
37102 49418 52491 54023 54501 54718 54848 55006 55108
37103 49458 52492 54026 54503 54719 54849 55009 55110
       
55113 55224      
55117 55226      
55119 55234      
55123 55238      
55124 55240      
55128 55241      
55130 55242      
55131 55243      
55132 55244      
55133 55246      
55134 55248      
55140 55251      
55141 55252      
55143 55253      
55147 55256      
55148 55257      
55150 55263      
55152 55266      
55154 55268      
55159 55279      
55160 55277      
55161 55279      
55162 55283      
55165 55286      
55167 55287      
55168 55288      
55172 55295      
55174 55296      
55175 55298      
55177 55300      
55178 55307      
55181       
55184       
55185       
55186       
55188       
55189       
55190       
55191       
55192       
55193       
55194       
55195       
55196       
55199       
55208       
55211       
55214       
55217       
55222       


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци