| |     latinica | english  
Насловна
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије

Према одредбама члана 54. став.2 Закона о граничној контроли Р. Србије, за прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршених 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника.

Сходно наведеном, за прелазак државне границе Републике Србије малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци