| |     latinica | english  
Насловна
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству

Чињеница смрти држављанина Републике Србије, настала ван њене територије, уписује се у матичну књигу умрлих у складу са одредбама Закона о матичним књигама. Пријава за упис чињенице смрти подноси се преко ДКП Републике Србије на чијем подручју је та чињеница настала.

У складу са одредбама Закона о матичним књигама, чињеница смрти се уписује у МКУ по месту пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења. Ако је место рођења није познато или је у иностранству, чињеница смрти се уписује у МКУ матичне службе општине Стари град.

Документација која је неопходна за пријаву смрти:
      1. формулар за пријаву смрти (добија се у конзулату);
      2. оригинал извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу (не старији од шест месеци) који се добија у матичном уреду у Швајцарској (Zivilstandsamt);
      3. превод извода из матичне књиге умрлих код овлашћеног судског тумача на српском језику ћирилићно (списак преводилаца налази се на нашем сајту).

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Адвокати
Пријава чињенице смрти држављанина Републике Србије у иностранству
Формулари
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Преглед пристиглих неуручених биометријских пасоша у ГК Цирих
Издавање пасоша
Путни лист
Пријава рођења детета
Пријава брака
Развод брака
Потврде-уверења
Потврда за осигурање у Р. Србији
Овера докумената
Издавање спроводнице
Војна обавеза
Царина
Држављанство
Конзуларна надлежност
Улазак у Србију - визе
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Преводиоци