| |     ћирилица | english  
Naslovna
Formulari

Preuzmite sledeće formulare:

Opšti formular

Opšti formular - skraćeni

Punomoćje-ovlašćenje

Putni list

Putni list-karton

Prijava stranke o gubitku pasoša

Zahtev za pribavljanje dokumenata

Prijava rođenja deteta

Zahtev za upis u knjigu državljana

Prijava braka

Saglasnost roditelja za putovanje deteta

Saglasnost roditelja za putovanje deteta - oba roditelja

Odustajanje od zahteva za BPI - maloletno dete

Prijava smrti

Izjava stranke kada je BPI izgubljen

Izjava roditelja o IMENU deteta

Odustajanje od zahteva za BPI

Ovlašćenje za podizanje nove BPI

Ovlašćenje za auto

Vojska

Vojska 2

Vojska - dostavnica

Prijava za dopunsku školu 2023/2024 godinu

 Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci