| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojna obaveza

Narodna Skupština Republike Srbije donela je 15.12.2010.g. Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Sl. glasnik RS", br. 95/10).

Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa da se:

  • obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavlja sa odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010.g., a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom službom;
  • od 01.01.2011.g., upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsci Srbije vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS", br. 88/09 i 95/10).

REGULISANjE VOJNE OBAVEZE

Nakon usvajanja Odluke o obustavi služenja vojnog roka, državljanin Republike Srbije, koji boravi u inostranstvu, podleže obavezi uvođenja u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva i obavezi služenja u rezervnom sastavu.

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

U vojnu evidenciju DKP uvodi se lice:

  • koje stalno boravi u inostranstvu (uvodi se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kog razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju)
  • koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine (dužno je da se u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice prijavi nadležnom DKP)

Prilikom uvođenja u vojnu evidenciju DKP RS, lice donosi na uvid sledeća dokumenta:

  • putnu ispravu
  • dokaz o mestu prebivališta u inostranstvu
  • dokaz o mestu prebivališta u RS

Dvojni državljani
Ukoliko lice pored državljanstva RS poseduje i državljanstvo druge zemlje, dokumentaciju o tome, posredstvom OKP, dostavlja nadležnom Centru MO za lokalnu samoupravu. Ako je lice, koje poseduje dvojno državljanstvo, odslužilo vojni rok druge zemlje čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske RS.

Za državljane Republike Srbije, koji nisu služili vojni rok, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će po službenoj dužnosti donositi rešenja o prevođenju u rezervni sastav kada lice navrši 30 godina.

Rešenja o prevođenju u rezervni sastav državljanima mlađim od 27 godina, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz člana 44. i 66. stav 4. Zakona o radnoj, vojnoj i materijalnoj obavezi, biće donošena na njihov zahtev.

VOJNA OBAVEZA I OTPUST IZ DRŽAVLjANSTVA RS
Za državljane Republike Srbije, koji su izvršili zakonsku obavezu uvođenja u vojnu evidenciju, ne postoji smetnja za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

ZAKON O AMNESTIJI
Narodna Skupština usvojila je 23.03.2010.g. Zakon o amnestiji (Sl.glasnik RS br. 18/10) kojim su amnestirani svi počinioci krivičnih dela u vezi sa služenjem vojnog roka od 18. aprila 2006. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dobrovoljno služenje sa oružjem
Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, služenje vojnog roka se izvršava po principu dobrovoljnosti. Zainteresovano lice, koje privremeno ili stalno boravi u inostranstvu, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem podnosi najbližem DKP.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga
URAĐENE biometrijske putne isprave
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci