| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojna obaveza

Narodna Skupština Republike Srbije donela je 15.12.2010.g. Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Sl. glasnik RS", br. 95/10).

Odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka predviđa da se:

  • obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavlja sa odsluženjem vojnog roka poslednje partije vojnika upućene u 2010.g., a odnosi se i na regrute koji su, zbog prigovora savesti, služenje vojnog roka zamenili civilnom službom;
  • od 01.01.2011.g., upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsci Srbije vršiće se po principu dobrovoljnosti u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS", br. 88/09 i 95/10).

REGULISANjE VOJNE OBAVEZE

Nakon usvajanja Odluke o obustavi služenja vojnog roka, državljanin Republike Srbije, koji boravi u inostranstvu, podleže obavezi uvođenja u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva i obavezi služenja u rezervnom sastavu.

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

U vojnu evidenciju DKP uvodi se lice:

  • koje stalno boravi u inostranstvu (uvodi se u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kog razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju)
  • koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine (dužno je da se u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice prijavi nadležnom DKP)

Prilikom uvođenja u vojnu evidenciju DKP RS, lice donosi na uvid sledeća dokumenta:

  • putnu ispravu
  • dokaz o mestu prebivališta u inostranstvu
  • dokaz o mestu prebivališta u RS

Dvojni državljani
Ukoliko lice pored državljanstva RS poseduje i državljanstvo druge zemlje, dokumentaciju o tome, posredstvom OKP, dostavlja nadležnom Centru MO za lokalnu samoupravu. Ako je lice, koje poseduje dvojno državljanstvo, odslužilo vojni rok druge zemlje čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske RS.

Za državljane Republike Srbije, koji nisu služili vojni rok, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će po službenoj dužnosti donositi rešenja o prevođenju u rezervni sastav kada lice navrši 30 godina.

Rešenja o prevođenju u rezervni sastav državljanima mlađim od 27 godina, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz člana 44. i 66. stav 4. Zakona o radnoj, vojnoj i materijalnoj obavezi, biće donošena na njihov zahtev.

VOJNA OBAVEZA I OTPUST IZ DRŽAVLjANSTVA RS
Za državljane Republike Srbije, koji su izvršili zakonsku obavezu uvođenja u vojnu evidenciju, ne postoji smetnja za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

ZAKON O AMNESTIJI
Narodna Skupština usvojila je 23.03.2010.g. Zakon o amnestiji (Sl.glasnik RS br. 18/10) kojim su amnestirani svi počinioci krivičnih dela u vezi sa služenjem vojnog roka od 18. aprila 2006. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dobrovoljno služenje sa oružjem
Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, služenje vojnog roka se izvršava po principu dobrovoljnosti. Zainteresovano lice, koje privremeno ili stalno boravi u inostranstvu, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem podnosi najbližem DKP.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci