| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa potpisa na privatnoj ispravi

Privatne isprave su svojeručno potpisana pismena saopštenja izdavaoca isprave. Privatne isprave su: izjave, punomoćja, saglasnosti i sl.

Kada nadležni organ potvrdi (overi), potpisom ovlašćenog lica i službenim pečatom organa, svojeručni potpis izdavaoca privatne isprave, ona dobija elemente javne isprave, osim dokazne snage. Overene privatne isprave za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju podležu legalizaciji kao i javne isprave.

Overa potpisa izvršiće se na svakoj izjavi kojom se ne izaziva rasna ili verska netrpeljivost, ne vređa država, državni organi i njeni predstavnici.

Izuzetak u poslovima overe potpisa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima predstavljaju ugovori o prometu nepokretnosti jer se oni overavaju isključivo kod suda. Stranke, međutim, mogu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu da overe punomoć kojom ovlašćuju drugo lice da u njihovo ime overi ugovor o prometu nepokretnosti pred nadležnim sudom.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, pored ostalog, vrši se sastavljanje ovlašćenja, overa potpisa na izjavama i ovlašćenjima, overa fotokopije i sl.

Jedna od načješće sastavljanih i overavanih izjava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima je naslednička izjava.

Prilikom sastavljanja nasledničke izjave neophodno je da lice koje je potpisuje bude lično prisutno, da poseduje dokument sa fotografijom radi identifikacije i da raspolaže opštim podacima o preminuloj osobi (ime i prezime, datum i mesto rođenja), sudu koji vodi ostavinski postupak (naziv i mesto suda, broj predmeta pod kojim se vodi ostavinska rasprava) kao i licu kome ustupa svoj naslednički deo ako se na to odluči (ime i prezime, datum i mesto rođenja tog lica).

Ovlašćenje bi trebalo da sadrži osnovne podatke o licu kome se ovlašćenje daje – ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj lične karte ili pasoša, matični broj (JMBG).
Neophodno je da ovlašćenje sadrži precizno navedenu radnju za koju se daje. Npr. osoba koja daje ovlašćenje u vezi sa svojim tekućim računom, mora da navede o kojoj je banci reč, koji je posao neophodno izvršiti i koji je broj njenog tekućeg računa kod te banke.

Osoba koja daje (potpisuje) ovlašćenje ili izjavu, mora biti prisutna u Generalnom konzulatu i mora da raspolaže dokumentom sa fotografijom radi identifikacije (biometrijski pasoš R. Srbije, lična karta R. Srbije...).

Generalni konzulat Republike Srbije u Cirihu ne poseduje Apostille pečat. Overa Apostille pečatom na dokumenta iz Srbije (uverenje o slobodnom bračnom stanju, prevod, uverenje o državljanstvu i sl.) pribavlja se isključivo u Osnovnim sudovima u R. Srbiji koji su mesno nadležni za organ koji je sačinio ispravu koju je potrebno overiti.
Apostille pečati na švajcarskim dokumentima, za njihovu upotrebu u R. Srbiji, pribavljaju se kod mesno nadležnog švajcarskog organa.

Ovlašćenja sačinjena na nemačkom jeziku se ne overavaju.

Ovlašćenja za registraciju automobila mogu da se overe u Generalnom konzulatu. Neophodno je da ovlašćenje, pored napred navedenih informacija o punomoćniku, sadrži i informacije o vozilu koje je predmet ovlašćenja i to – marka, tip, karoserija, boja, broj šasije, broj motora, registarske oznake (ako je vozilo registrovano) i sl, kao i precizno navedene radnje koje je sa vozilom neophodno izvršiti, npr. ocariniti, registrovati, ugovoriti cenu, zaključiti kupoprodajni ugovor, osigurati, podići saobraćajnu dozvolu i nalepnicu, naplatiti eventualnu štetu kod osiguravajućeg društva i sl.

Konzulat ne vrši nostrifikaciju diploma stečenih u Republici Srbiji.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci