| |     ћирилица | english  
Naslovna
Carina

Carinske potvrde

Diplomatsko-konzularna predstavništva izdaju potvrdu potrebnu radi uvoza predmeta za domaćinstvo bez plaćanja carine.

Na potvrdu imaju pravo naši državljani koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje 2 godine. Državljani Srbije koji su proveli na radu u inostranstvu neprekidno najmanje 2, a najviše 10 godina, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne vrednosti od 20.000 Evra. Državljani Srbije koji su proveli na radu u inostranstvu neprekidno 10 godina (ili više) oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu bez ograničenja u pogledu vrednosti.

Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u R. Srbiju. Potvrda se NE odnosi na motorna vozila.


Dokumentacija potrebna za izdavanje carinske potvrde: važeći pasoš Republike Srbije, potvrda organa strane države koji vodi evidenciju o radnom stažu, dokaz o trajnom povratku (odjava prebivališta).

Unos kućnih ljubimaca

Za unos pasa, mačaka i krznašica potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;
  • da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:
  • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;
  • da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
  • da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.

U našu zemlju, pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu, slobodno se može uneti do 200 cigareta, jedan parfem ili litar alkoholnog pića. Posebne dozvole potrebne su za žive životinje, sirovine životinjskog porekla, kućne ljubimce, kao i za biljke i amaterske radio-stanice. Zabrana bez izuzetka odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate.

Limit za iznos deviza iz zemlje iznosi 10.000 evra. Unos novca u zemlju je i dalje neograničen, ali su svi putnici u obavezi da prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prijave prenos svake sume iznad 10.000 evra i na ulazu i na izlazu iz zemlje.


Unos lekova za ličnu upotrebu
Lice koje ulazi, odnosno izlazi iz Republike Srbije, može da nosi sa sobom samo one količine lekova koje su mu potrebne za ličnu upotrebu ili za upotrebu kod životinje koja putuje s njim, u količini koja ne može biti veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine, a zavisno od prirode i dužine bolesti, koju ima on ili životinja koja putuje sa njim.

Prilikom ulaska, odnosno izlaska iz Republike Srbije, lice je dužno da carinskom organu pokaže na uvid odobrenje nadležnog ministarstva za unošenje, odnosno iznošenje lekova za lične potrebe. Odobrenje nadležno ministarstvo daje na osnovu mišljenja izabranog lekara. Navedeno se ne primenjuje ako lice iznosi, odnosno unosi lek u Republiku Srbiju za ličnu upotrebu u količini koja ne može biti veća od količine koja mu je potrebna za 15 dana. Posebni uslovi važe za prenošenje lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance.

Uvoz motornih vozila
Detaljne informacije mogu se naći na sajtu Uprave carina: http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/MotornaVozila.aspx

Carinske povlastice za uvoz vozila za osobe sa invaliditetom: http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/CarinskePovlastice.aspx

Unošenje i iznošenje različitih roba::više informacija može se naći na sajtu Uprave carina:
http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/KorisneInformacije.aspx

Prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja:
http://www.upravacarina.rs/cyr/Putnici/Stranice/PrenosivaSredstvaPlacanja.aspx


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci