| |     ћирилица | english  
Naslovna
Izdavanje sprovodnice

Sprovodnica je dokument koji služi za prenos posmrtnih ostataka preko granice. Prevoz se obavlja na isti način, bez obzira da li je u pitanju urna ili kovčeg - u pratnji agencije registrovane za pogrebne usluge.

Zahtev za izdavanje sprovodnice, radi sahrane posmrtnih ostataka u R. Srbiji ili tranzit kroz R. Srbiju, se podnosi u Ambasadi, odnosno Generalnom konzulatu Republike Srbije na području poslednjeg prebivališta preminulog lica.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je priložiti sledeća dokumenta u originalu:

  1. pasoš preminule osobe;
  2. popunjen obrazac zahteva (dobija se u konzulatu) rodbine ili pogrebnog preduzeća ovlašćenog za transport posmrtnih ostataka u kome se, pored ostalog, navodi gde će se obaviti sahrana i kojim putem će biti izvršen transport;
  3. izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu ("Auszug aus dem Todesregister", Formular C);
  4. izveštaj lekara o uzroku smrti ("Sterbesurkunde");
  5. sprovodnicu, odnosno dozvolu za prenos tela u inostranstvo, izdatu od strane nadležnog organa Švajcarske ("Leichenpass");
  6. potvrdu o obezbeđenom grobnom mestu u Republici Srbiji ukoliko se radi o stranom državljaninu.

Ukoliko je lice preminulo od kuge ili velikih boginja, sprovodnica se izdaje po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Saglasnost pribavlja diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Ukoliko će lice biti sahranjeno u nekoj trećoj zemlji, ali se transport posmrtnih ostataka obavlja preko teritorije R. Srbije, potrebno je pribaviti tranzitnu sprovodnicu Republike Srbije. Za izdavanje tranzitne sprovodnice potrebna su sva gore navedena dokumenta, kao i sprovodnica države u kojoj će lice biti sahranjeno.

Za prenos urne u R. Srbiju je potrebna i potvrda da je izvršena kremacija.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci