| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prijava rodjenja deteta

Prijava rodjenja deteta

Ukoliko je dete rođeno u inostranstvu, prijavu rođenja radi upisa u matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji možete podneti u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu ukoliko živite na našem konzularnom području.

Prijavu podnosi jedan od roditelja koji je u trenutku rođenja deteta državljanin Republike Srbije i poseduje važeću ispravu Republike Srbije (pasoš ili ličnu kartu).

Po prijemu zahteva, diplomatsko-konzularno predstavništvo ga odmah prosleđuje mesno nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji radi upisa deteta u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana.

Dokumentacija neophodna za prijavu rođenja:
1. formular za prijavu rođenja deteta (dobija se u konzulatu);
2. original izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu (ne stariji od šest meseci) koji se dobija u matičnom uredu u Švajcarskoj (Zivilstandsamt). Na nemačkom se ovaj obrazac zove Auszug aus dem Geburtsregister;
3. prevod izvoda iz matične knjige rođenih za dete kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik na ćirilici (spisak prevodilaca nalazi se na našem sajtu);
4. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije barem jednog roditelja, original, ne stariji od godinu dana;
5. izvod iz matične knjige venčanih iz Srbije. Može biti iz bilo koje godine, može i kopija. Neće se prihvatiti izvod iz matične knjige venčanih iz Švajcarske. Ukoliko brak sklopljen u Švajcarskoj nije prijavljen u Srbiji, neophodno je zajedno sa prijavom rođenja deteta izvršiti i prijavu braka;
6. pasoš i boravišna dozvola oba roditelja na uvid.

  ukoliko ne posedujete navedena dokumenta (Izvod iz matične knjige venčanih i Uverenje o državljanstvu), prilikom podnošenja zahteva potpisaćete saglasnost da se ta dokumenta pribave službenim putem;

Napomena:

Prijava rođenja deteta je preduslov da dete dobije državljanstvo Republike Srbije. Prilikom prijave rođenja mora biti prisutan barem jedan roditelj koji poseduje važeći pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Ne moraju biti prisutna oba roditelja i ne mora biti prisutno dete. Međutim, moraju se staviti na uvid pasoši oba roditelja, čak i ako je drugi roditelj stranac.

Po obavljenom upisu potrebno je dete prijaviti na adresu u Srbiji (u nadležnom OUP-u), gde će mu se odrediti JMBG. Ovo mogu da urade samo roditelji, i to lično, prilikom prvog odlaska u Srbiju. Međutim, zahtev za pasoš može da se preda za dete i ukoliko adresa još uvek nije prijavljena i dete nema JMBG upisan u izvod iz matične knjige rođenih.

Ne može se prijaviti rođenje ukoliko prethodno nije prijavljeno zaključenje braka (osim ako je dete rođeno van braka).

Ukoliko je dete vanbračno, ali priznato od strane oca i otac upisan u izvod iz matične knjige rođenih, neophodno je priložiti overenu kopiju zapisnika o priznavanju očinstva sa pečatom "Apostille" i prevodom zapisnika i apostile nadovere od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko otac nije upisan u Izvodu matične knjige rođenih, nije potreban ni zapisnik o priznanju očinstva (Vaterschaftsanerkennung).

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci