| |     ћирилица | english  
Naslovna
Razvod braka

Razvod braka

Brak se razvodi pred sudom.

Ukoliko je brak razveden pred švajcarskim sudom, državljanin Republike Srbije mora pokrenuti proces priznavanja inostrane sudske presude pred nadležnim sudom u Republici Srbiji. Ovo se može izvršiti lično ili preko ovlašćenog lica. Neophodna dokumentacija uz zahtev je i original presuda o razvodu braka (Urteil) overena pečatom Apostille. I presuda i pečat Apostille moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Tek kada sud u Republici Srbiji presudom potvrdi inostranu odluku, razvod braka će se upisati u matične knjige koje se vode u Republici Srbiji. Našim državljanima koji pri tom menjaju prezime (npr. vraćaju devojačko prezime), biće ostavljen rok od 60 dana da pokrenu postupak za promenu ličnog imena pred nadležnim organom (matičnom službom). Kao prilog, u ovom skraćenom postupku, daje se izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o državljanstvu i lična karta.

Ukoliko rok od 60 dana prođe, a lice ne izvrši promenu prezimena, promena je moguća kroz upravni postupak, pri čemu će pored gore navedenih dokumenata biti neophodno priložiti i uverenje da podnosilac zahteva nije pod istragom, presudu o razvodu braka, uverenje o plaćenom porezu.

 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci