| |     ћирилица | english  
Naslovna
Izdavanje pasoša

Izdavanje pasoša

Obaveštavamo da je za podnošenje zahteva za izradu biometrijskog pasoša u Generalnom konzularnom R. Srbije u Cirihu neophodno prethodno zakazivanje termina.

Zakazivanje se vrši online na sajtu Generalnog konzulata Republike Srbije u Cirihu - http://www.zurich.mfa.gov.rs/lat/index.php.

Za vreme boravka u inostranstvu, pasoš služi njenom imaocu kao dokaz identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pasoš sme da koristi samo lice na čije ime je izdat. Molimo da pasoš za vreme boravka u inostranstvu čuvate.

U slučaju gubitka ili oštećenja, obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Savet je da pre polaska u inostranstvo napravite kopiju svog biometrijskog pasoša, kako biste u slučaju gubitka raspolagali neophodnim podacima za dobijanje novog pasoša, prijave gubitka pasoša kod policije ili za dobijanje putnog lista.

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Za podnošenje zahteva za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo roditelja za maloletno dete.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:
1. dokument za identifikaciju: raniji biometrijski pasoš, plavi pasoš ili lična karta;
2. švajcarska dozvola boravka (ako je na produženju, onda potvrda nadležnog švajcarskog organa da je postupak produženja u toku). Dvojni državljani mogu staviti na uvid ID-kartu ili švajcarski pasoš.

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija sopstveni pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan.    Navedeno važi i u slučaju kad je drugi roditelj strani državljanin.

Ukoliko se podnosi zahtev za pasoš za dete razvedenih roditelja, pri čemu je prisutan samo jedan od roditelja koji je staratelj deteta, neophodno je priložiti rešenje o razvodu braka u kome jasno stoji da je podnosilac zahteva za pasoš staratelj deteta. Takođe je neoophodno da ovaj deo teksta u sudskom rešenju bude preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana, koji je propisan članom 34. stav 2. Zakona o putnim ispravama.

Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti najranije sedam meseci pre isteka roka važenja već izdatog pasoša.

Prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave neophodno je lično prisustvo osobe na čije ime glasi pasoš. Potrebno je poneti potvrdu o predatom zahtevu i stari pasoš.

Maloletna lica koja nisu dala otiske prstiju, ne moraju biti prisutna prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Maloletno lice koje je dalo otiske, mora biti prisutno prilikom preuzimanja biometrijske putne isprave. Obavezno je prisustvo barem jednog roditelja koji je bio prisutan u trenutku podnošenja zahteva i potpisao zahtev.

Molimo da sačuvate potvrdu o podnetom zahtevu, jer se na njoj nalazi broj pod kojim ćete na sajtu konzulata moći da pronađete podatak da li je vaša putna isprava spremna za preuzimanje.

Napomena: Državljani Republike Srbije koji su rođeni na teritoriji bivših SFRJ republika, a koji u prethodnom periodu nisu pokrenuli postupak za upis u matične knjige Republike Srbije, da bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke i regulišu obavezu upisa u matične knjige rođenih Republike Srbije, jer neće moći da pribave nove putne isprave ukoliko ne budu imali izvode iz matične knjige rođenih Republike Srbije.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za:
• novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina);
• lica koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok promena prezimena nije evidentirana i u matičnim knjigama u Srbiji.

Za detaljnije informacije u vezi sa izdavanjem pasoša, molimo da se obratite najbližem konzulatu ili ambasadi.
Važnost plavih pasoša sa oznakom „SR Jugoslavija" prestala je 31. decembra 2011. godine.

Gubitak putne isprave

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu, prijavite njen nestanak policiji u zemlji u kojoj se gubitak desi i zatražite potvrdu o prijavi nestanka. Sa tom potvrdom se obratite najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje će vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdati putni list za povratak u Republiku Srbiju.


 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci