| |     ћирилица | english  
Naslovna
Potvrde-uverenja

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.161 Zakona o opštem upravnom postupku, diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu (sertifikat, potvrdu) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Takva uverenja, odnosno druge isprave imaju snagu javne isprave. Uverenje se izdaje po pravilu istog dana kada je stranka usmeno zatražila izdavanje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drugačije predviđeno.

 

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS ne vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.162 Zakona o opštem upravnom postupku, DKP RS izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu, o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, ako je to zakonom ili drugim propisom određeno. U tom slučaju, činjenice se utvrđuju dokazima, a kao dokaz se mogu upotrebiti sva sredstava podesna za utvrđivanje stanja stvari i koja odgovaraju pojedinačnom slučaju kao što su: isprave, iskazi svedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja veštaka, uviđaj. Ispravu na osnovu koje se utvrđuju činjenice dostavlja stranka, a može je pribaviti i diplomatsko-konzularno predstavništvo službenim putem.

Stranka je dužna da ispravu podnese u originalu. Uverenje odnosno druga isprava izdata na ovaj način ne obavezuje organ kome je podneta kao dokaz.

Uverenje, odnosno drugu ispravu stranci izdaje, odnosno rešenje o odbijanju zahteva donosi diplomatsko-konzularno predstavništvo i stranci dostavlja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci