| |     ћирилица | english  
Naslovna
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji

Jedna od potvrda koja se izdaju na osnovu člana 162. Zakona o opštem upravnom postupku (odnosi se na činjenice o kojima DKP ne vodi službenu evidenciju) je uverenje o regulisanom socijalnom/penzijskom ili zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj, a koristi se u postupku oslobađanja od ove obaveze u R. Srbiji.

U slučajevima kada DKP izdaje potvrdu o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, tada dokaze o tim činjenicama obezbeđuje podnosilac zahteva.

Uz zahtev je potrebno priložiti:

1. važeći biometrijski pasoš ili ličnu kartu R. Srbije;
2. ukoliko se zahtev odnosi na zdravstveno osiguranje - potvrdu o plaćenom zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj, izdatu od strane švajcarskog organa i to:
- original potvrdu osiguravajuće kuće (Krankenkasse) sa tačno navedenim datumom početka osiguranja i datumom do kog osiguranje važi (ili sa formulacijom "i dalje").
ili
- original polise osiguranja, ukoliko se iz nje može zaključiti datum početka i prestanka osiguranja. Npr. "važi od 01.01.2011. do 31.12.2011.".

3. ukoliko se zahtev odnosi na socijalno/penzijsko osiguranje - izvod iz AHV (Auszug aus dem Individuellen Konto / Kontoauszug) za period za koji se traži potvrda, a služi za oslobađanje od obaveze plaćanja socijalnog osiguranja u R. Srbiji. Izvod iz AHV treba da sadrži sve godine u kojima je uplaćivano socijalno osiguranje. Takođe, neophodno je da postoji kontinuitet u uplatama, t.j. da je osiguranik bio zdravstveno osiguran 12 meseci u godini za koju se traži potvrda. Ako je osiguranik, na primer, bio sezonski radnik, i osiguran samo određeni broj dana u godini, potvrda ne može da se izda za tu godinu.

Više informacija o pribavljanju AHV izvoda, možete pronaći ovde: https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug

Napomena: potvrde o boravku koje izdaju opštine ili službe za evidenciju građana (Gemeinde, Einwohneramt), nisu dokaz o gore navedenim činjenicama i u tom smislu nisu relevantne za izdavanje uverenja.
 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Formulari
Advokati
Prijava činjenice smrti državljanina Republike Srbije u inostranstvu
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
Pregled pristiglih neuručenih biometriskih pasoša u GK Cirih
Cenovnik konzularnih usluga
Izdavanje pasoša
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Prijava braka
Razvod braka
Potvrde-uverenja
Potvrda za osiguranje u R. Srbiji
Overa dokumenata
Izdavanje sprovodnice
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Konzularna nadležnost
Ulazak u Srbiju - vize
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Prevodioci