| |     latinica | english  
Насловна
Позориште у новембру


Oпширније...
Представа Мизери у Цириху


Oпширније...
Царинско поступање са хуманитарном помоћи

Преносимо да је Управа царина Р. Србије наложила свим царинарницама у Р. Србији да се поступак са пошиљкама хуманитарне помоћи на граничним прелазима приликом уласка у царинско подручје Р. Србије и њихово пријављивање ради упућења до одредишта, сматрају приоритетним, уз поштовање свих прописаних царинских поступака и процедура.

Уколико возач који уноси робу у царинско подручје нема царинског заступника, ангажовани царински службеник упознаће га са могућношћу усменог пријављивања, у ком случају је обавеза тог царинског службеника да он формира и обради транзитну делкарацију у ИСЦС-у за ту пошиљку, уручи одговарајуће примерке возачу и упути га да се са њима јави одредишном царинском органу.

Такође, у циљу обезбеђења одговарајуће контроле, а уколико возач не обезбеди одговарајући инструмент обезбеђења царинског дуга који може настати у поступку транзита ове робе, ангажовани царински службеник обавезно ће уз примерке транзитне декларације и пратеће документације која остаје у граничној царинској испостави, приложити и копију путне исправе или други одговарајући лични документ возача.

У вези поступка одобрења захтеваног царинског поступка са овим пошиљкама у одредишним царинским испоставама, наведени поступак ће такође имати приоритет. Уредбом о царински дозвољеном поступању са робом прописано је да декларант усмену декларацију за стављање робе у слободан промет може, између осталог, да поднесе и за робу некомерцијалне природе мањег економског значаја, ако то одобри царински орган. Уредбом је прописано и да се, да при поступку привременог увоза, усмено може декларисати и друга роба, ако царински орган то одобри.

Управа царина је, с обзиром на конретне најаве приспећа одређених хуманитарних пошиљки, организовала потребна дежурства.

 Архива вести
Позориште у новембру
Представа Мизери у Цириху
Царинско поступање са хуманитарном помоћи