| |     ћирилица | english  
Naslovna
Pozorište u novembru


Opširnije...
Predstava Mizeri u Cirihu


Opširnije...
Carinsko postupanje sa humanitarnom pomoći

Prenosimo da je Uprava carina R. Srbije naložila svim carinarnicama u R. Srbiji da se postupak sa pošiljkama humanitarne pomoći na graničnim prelazima prilikom ulaska u carinsko područje R. Srbije i njihovo prijavljivanje radi upućenja do odredišta, smatraju prioritetnim, uz poštovanje svih propisanih carinskih postupaka i procedura.

Ukoliko vozač koji unosi robu u carinsko područje nema carinskog zastupnika, angažovani carinski službenik upoznaće ga sa mogućnošću usmenog prijavljivanja, u kom slučaju je obaveza tog carinskog službenika da on formira i obradi tranzitnu delkaraciju u ISCS-u za tu pošiljku, uruči odgovarajuće primerke vozaču i uputi ga da se sa njima javi odredišnom carinskom organu.

Takođe, u cilju obezbeđenja odgovarajuće kontrole, a ukoliko vozač ne obezbedi odgovarajući instrument obezbeđenja carinskog duga koji može nastati u postupku tranzita ove robe, angažovani carinski službenik obavezno će uz primerke tranzitne deklaracije i prateće dokumentacije koja ostaje u graničnoj carinskoj ispostavi, priložiti i kopiju putne isprave ili drugi odgovarajući lični dokument vozača.

U vezi postupka odobrenja zahtevanog carinskog postupka sa ovim pošiljkama u odredišnim carinskim ispostavama, navedeni postupak će takođe imati prioritet. Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa robom propisano je da deklarant usmenu deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet može, između ostalog, da podnese i za robu nekomercijalne prirode manjeg ekonomskog značaja, ako to odobri carinski organ. Uredbom je propisano i da se, da pri postupku privremenog uvoza, usmeno može deklarisati i druga roba, ako carinski organ to odobri.

Uprava carina je, s obzirom na konretne najave prispeća određenih humanitarnih pošiljki, organizovala potrebna dežurstva.

 Arhiva vesti
Pozorište u novembru
Predstava Mizeri u Cirihu
Carinsko postupanje sa humanitarnom pomoći